Gołaniecki  Ośrodek Socjoterapii jest pierwszym tego typu w powiecie – podkreśla Karolina Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu starostwa w Wągrowcu

Gołaniecki Ośrodek Socjoterapii jest pierwszym tego typu w powiecie – podkreśla Karolina Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu starostwa w Wągrowcu (© Barbara Jurga )

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Po zimowych feriach szkolnych, z początkiem lutego w Gołańczy pierwszych wychowanków przyjmie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Placówkę powołano decyzją Rady Powiatu Wągrowieckiego pod koniec ubiegłego roku.

W konkursie wyłoniono dyrektora placówki, którym została Elżbieta Nowak, dotychczasowy kierownik internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Teraz trwa nabór nauczyciel i wychowawców ośrodka oraz wychowanków.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest pierwszą w powiecie wągrowieckim placówką oświatową stworzoną przez samorząd w celu zapewnienia specjalistycznej pomocy młodzieży i dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami. Placówka swoje działanie kieruje do dzieci i młodzieży, które nie potrafią funkcjonować w publicznych szkołach, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym.

– Zadaniem ośrodka, który powstał na bazie nie w pełni wykorzystywanego budynku internatu, jest umożliwienie uczniom uzyskania, w bezpiecznych warunkach wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia gimnazjum – mówi Karolina Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. – Ponadto placówka zapewni wychowankom opiekę po zajęciach dydaktycznych i psychologicznych, gdyż przy ośrodku działa internat z całodobową opieką wychowawczą. Ośrodek obejmuje gimnazjum specjalne dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz internat. Na początku opieką objętych zostanie około 40 chłopców.

W MOS zatrudnionych zostanie około 20 osób, co przy stale wzrastającym w powiecie wągrowieckim bezrobociu jest bardzo ważne. Obecnie kierownik ośrodka prowadzi nabór pracowników.

Młodzież do placówki kierowana jest, na podstawie postanowień sądów przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Wychowanków może też skierować starosta wągrowiecki na podstawie postanowienia sądu lub wniosku rodziców albo opiekunów prawnych wychowanka. W placówce będą przebywać wychowankowie z całej Polski, a przede wszystkim z terenu powiatu wągrowieckiego i Wielkopolski.

Dokumenty, które należy złożyć, by umieścić młodzieńca sprawiającego kłopoty wychowawcze w MOS, to wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia pod specjalną opieką, zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające zameldowanie i odpis skrócony aktu urodzenia, informacja o stanie zdrowia, ostatnie świadectwo szkolne lub odpis arkusza ocen. Wnioski można składać w wągrowieckim Starostwie Powiatowym lub Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz. Za opiekę nad wychowankiem w MOS rodzice i opiekunowie prawni ponosić będą częściową odpłatność za wyżywienie.

Komentarze (6)

Informujemy, że podczas ciszy wyborczej wyłączyliśmy możliwość komentowania na portalu. Przepraszamy za niedogodności z tym związane. Komentarze włączone zostaną w niedzielę, po godz. 22.00.

zainteresowany (gość)

czy jest mozliwośc umieszczenia w takim ośrodku ucznia ze szkoły podstawowej ( klasa 4 ) ??

w temacie (gość)

Żeby Ośrodek był uważany za "dobry" naprawdę potrzeba czasu i uważam, że ta placówka jak najbardziej do tego zmierza...

Beata z Radomia (gość)

Uważam,że w dzisiejszych czasach potrzebne są takie ośrodki pod warunkiem że są naprawdę dobre.