Kolejna wojna o aborcję. Przymus rodzenia nawet najbardziej uszkodzonego genetycznie płodu.

2013-07-04 16:22:34

Aberracja fanatyzmu religijnego, osiągnęła apogeum ! ! ! !
KONSTYTUCJA, GŁUPKI, KONSTYTUCJA ! ! ! !

Konstytucja, jest fundamentem i kręgosłupem państwa, jako organizacji społeczno-politycznej .Państwo nie jest organizacją religijną ! ! ! !

A konstytucja w art. 8. stanowi, że to właśnie ona, jest najwyższym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej!

Nie konkordat oraz skostniałe i śmierdzące stęchlizną dogmaty jakiejś sekty religijnej !!!

W związku z tym postanowieniem, zmuszanie kobiet do rodzenia wszystkich, nawet kalekich płodów, wbrew ich woli, jest pogwałceniem art. 47., który stanowi :

:" Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.",

=========================================

Czy kobiety pozbawione są prawa do decydowania o swoim życiu osobistym???

==========================================
Natomiast art. 40, stanowi : "Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych."

Ponad pół roku życia z świadomością, że zamiast wymarzonego i oczekiwanego

zdrowego dziecka,


zmuszonym jest się do rodzenia kaleki lub potworka, dla

normalnej, zdrowej emocjonalnie kobiety, na pewno jest torturą oraz

poniżającym, okrutnym i nieludzkim traktowaniem !

Posłanki i żony posłów, którzy preferują "katolickie" rozmnażanie, niech sobie rodzą nawet małe krokodylki .

==========================================

Moja żona, córki, wnuczki i prawnuczki - NIE !!!!

==========================================


Jesteś na profilu Andrzej Rutowski - stronie mieszkańca miasta Wągrowiec. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj